การประฐมพยาบาลเบื้องต้น

ผงเข้าตา

           อย่าขยี้ตา รีบลืมตาในน้ำสะอาด และกลอกตาไปมาถ้ายังไม่ออก ให้คนช่วยใช้มุมผ้าเช็ดหน้าเขี่ยออก ถ้าไม่ได้ควรไปพบแพทย์ 

ไฟฟ้าช๊อต

 1. รีบปิดสวิทซ์ไฟทันที ถ้าทำได้
 2. ถ้าไม่สามารถปิดสวิทซ์ไฟได้ ห้ามใช้มือจับต้องคนที่ถูกไฟช๊อต ให้ยืนในที่แห้งแล้วใช้สิ่งไม่นำไฟฟ้า เช่นไม้ เก้าอี้ไม้ เขี่ยออกจากตัวผู้ป่วย
 3. เมื่อผู้ป่วยหลุดออกมาแล้วให้ทำการเป่าปากช่วยหายใจแล้วรีบนำส่งโรงพยาบาล

งูพิษกัด

 1. ดูรอยแผล จะมีรอยเขี้ยว 1 หรือ 2 จุด (ถ้างูไม่มีพิษกัดจะเป็นรอยถลอกให้ทำแผลแบบแผลถลอก)
 2. ใช้เชือกหรือเข็มขัดหรือยางรัดเหนือแผล (ระหว่างแผลกับหัวใจ)ให้แน่นพอสมควรอย่าแน่นมาก
 3. ให้นอนนิ่ง พูดปลอบใจอย่าให้กลัว
 4. ห้ามให้ดื่มสุรา ยาดองเหล้า หรือยากล่อมประสาท
 5. รีบพาไปพบแพทย์ ควรนำงูไปด้วย6.ถ้าหยุดหายใจ ให้เป่าปากช่วยหายใจ

การเป่าปากช่วยหายใจ

 1. วางผู้ป่วยนอนหงาย
 2. ใช้ของหนุนไหล่ให้สูง หรือใช้มือยกคอให้สูงขึ้นโดยให้ศีรษะตกหงายไปข้างหลัง
 3. อ้าปากออก เช็ดน้ำมูกน้ำลาย และล้วงเอาของในปากออก
 4. ผู้ช่วยหายใจหายใจเข้าเต็มปอดของตน
 5. อ้าปากคร่อมไปบนปากผู้ป่วย

แมลงเข้าหู

 1. ควรพาเข้าไปในที่มืด แล้วใช้ไฟฉายส่อง (แมลงจะออกมาตามแสง) หรือเอาน้ำหยอดให้แมลงลอยน้ำขึ้นมาหรือใช้น้ำมันหรือกรีเซอรีนบอแรกซ์หยอดหู แมลงจะตายในหูแล้วเขี่ยหรือคีบออกมา
 2. ถ้ามีประวัติหูน้ำหนวกข้างนั้น หรือทำตามดังกล่าวไม่ได้ผล ควรรีบไปพบแพทย์

 

เลือดกำเดา

 1. ให้นั่งนิ่ง หงายศรีษะไปด้านหลัง หรือนอนหนุนไหล่หรือศีรษะให้สูง
 2. ใช้ผ้าสะอาดม้วนอุดรูจมูกข้างนั้น หรือใช้มือบีบจมูกทั้งสองข้าง ให้หายใจทางปากแทน
 3. วางน้ำแข็งหรือผ้าเญ้นบนสันจมูก หน้าผากใต้ยากระไกร
 4. ถ้าเลือดไม่หยุด ควรรีบไปพบแพทย์
 5. ถ้าออกบ่อย อาจเป็นความดันโลหิตสูง ควรปรึกษาแพทย์

 

กลืนเหรียญ หรือสิ่งของแล้วติดหลอดลม

 1. ถ้าพบในเด็กเล็ก จับห้อยศรีษะลงต่ำ ตบหลังแรง ๆ ให้เด็กไอออกมา
 2. ถ้าพบในเด็กโตหรือผู้ใหญ่ จับพาดตักหรือโต๊ะให้ศรีษะต่ำและก้มหน้าลงแล้วตบหลังบริเวณระหว่างสะบัก 2 ข้าง หรือใช้วิธีรัดท้องอัดยอดอก
 3. ถ้ายังไม่ออกให้พาไปโรงพยาบาลโดยเร็ว

 

กรดหรือด่างเข้าตา

 1. อย่าขยี้ตา รีบล้างด้วยน้ำสะอาดมาก ๆ และหลาย ๆ ครั้ง
 2. รีบพาไปหาหมอ
 3. ห้ามใช้ด่างหรือกรดไปล้างฤทธิ์ เพราะยิ่งจะมีอันตรายต่อดวงตามากขึ้น

 กระดูกหัก

 1. วางอวัยวะส่วนนั้นลงบนแผ่นไม้ หรือกิ่งไม้หรือนิตยสารที่หนา ๆ
 2. ใช้ผ้าพันยึดไว้ไม่ให้เคลื่อนไหว
 3. ถ้าเป็นที่ปลายแขนหรือมือ ใช้ผ้าคล้องคอ

 

การห้ามเลือด

 1. ถ้าบาดแผลเล็ก กดปากแผลด้วยผ้าสะอาด
 2. ถ้าบาดแผลใหญ่ ใช้ผ้า เชือก หรือสายยางรัดเหนือแผล (ระหว่างบาดแผลกับหัวใจ) ให้แน่น     
Advertisements

ผลการทดสอบหลังเรียนบทที่ 2

untitled

 

เพศศึกษา เป็นการเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับ เพศหญิง และ เพศชาย เนื้อหาว่าด้วยสรีระร่างกายของแต่ละเพศ ลักษณะการเปลี่ยนแปลงจากวัยเด็กสู่วัยรุ่น ซึ่งเป็นวัยเจริญพันธุ์ เนื้อหาจะรวมถึงการปฏิบัติตนเพื่อการดูแลร่างกายตัวเอง และการปฏิบัติตัวต่อเพศตรงข้าม ชีวิตคู่ การมีเพศสัมพันธ์ การคุมกำเนิด กามโรค และ เนื้อหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเพศ

 

 

 

วิธีการทำโครงงาน

ขั้นตอนการทำโครงงาน

IMG_0018_resize

มี4ขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่1 ขั้นวางแผน

ขั้นตอนที่2 ขั้นเก็บรวมรวมข้อมูล

ขั้นตอนที่3 ขั้นสรุปผลความรู้และสร้างความรู้

ขั้นตอนที่4 ขั้นนำเสนอความรู้และประเมินผลความรู้

ขั้นตอนที่1 ขั้นวางแผน

จากการประชมกลุ่มเพื่อคันหาเรื่องที่ต้องการศึกษาเรื่องที่ต้องการรู้ที่เกี่ยวข้องต่อสุขภาพนั้นสมาชิกในกลุ่มร่วมกันวางแผนในการทำงานแบ่งหน้าที่ออกเป็นหัวข้อแล้วแบ่งกันไปทำจนหัวข้อแต่ละหัวข้อเสร็จสิ้น

IMG_0363  อ่านเพิ่มเติม

โครงงานสุขศึกษา ม.3 เรื่อง เสพวันนี้เป็นผีวันหน้า

ความหมายของยาเสพติด

ความหมายของยาเสพติด    

ยาเสพติด หมายถึง สารใดก็ตามที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ หรือสารที่สังเคราะห์ขึ้น เมื่อนำเข้าสู้ร่างกายไม่ว่าจะโดยวิธีรับประทาน ดม สูบ ฉีด หรือด้วยวิธีการใด ๆ แล้ว ทำให้เกิดผลต่อร่างกายและจิตใจ นอกจากนี้ยังจะทำให้เกิดการเสพติดได้ หากใช้สารนั้นเป็นประจำทุกวัน หรือวันละหลาย ๆ ครั้ง  ลักษณะสำคัญของสารเสพติด จะทำให้เกิดอาการ และอาการแสดงต่อผู้เสพดังนี้            

1. เกิดอาการดื้อยา หรือต้านยา และเมื่อติดแล้ว ต้องการใช้สารนั้นในประมาณมากขึ้น
2. เกิดอาการขาดยา ถอนยา หรืออยากยา เมื่อใช้สารนั้นเท่าเดิม ลดลง หรือหยุดใช้
3. มีความต้องการเสพทั้งทางร่างกายและจิตใจ อย่างรุนแรงตลอดเวล อ่านเพิ่มเติม

การสร้างตารางข้อมูล ใน Excel 2007

การสร้างตารางข้อมูล ใน Excel 2007

การสร้างตารางข้อมูลเปรียบเทียบผลลัพธ์เมื่อตัวแปรเปลี่ยนไป (Data Table) เนื่องจากการสร้างสูตรขึ้นมาคำนวณ จะต้องมีข้อมูลมาเกี่ยวข้องหลาย ๆ ตัว ซึ่งเมื่อข้อมูลเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไป ก็จะทำให้ผลลัพธ์ที่ได้จากการคำนวณเปลี่ยนไปด้วย แต่จะเปลี่ยนไปเท่าใดนั้น เราจะต้องสร้างตารางขึ้นมาดูผลลัพธ์เอง โดยการพิมพ์หัวตารางแนวแถวและ/หรือแนวคอลัมน์ แล้วคัดลอกเซลล์สูตรคำนวณแบบเชื่อมโยงมาวางไว้ที่ต้นแถวหรือคอลัมน์ จากนั้นจึงใช้รายการการตารางข้อมูลในคำสั่งการวิเคราะห์แบบ What-if ของกลุ่มคำสั่งเครื่องมือข้อมูลในแท็บข้อมูล แล้วคลิกเซลล์ที่ใช้ในการคำนวณสูตรเพื่อกรอกลงในแผ่นกล่องโต้ตอบตาราง ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ทาง ดังนี้ อ่านเพิ่มเติม

ความรู้เกี่ยวกับไข้เลือดออก

images (3)

ไข้เลือดออก

เป็นการติดเชื้อไวรัส มีเชื้ออยู่สองชนิดใหญ่ๆที่ทำให้เกิดไข้เลือดออก คือเชื้อ เดงกี่ (dengue) และชิกุนกุนย่า(chigunkunya) มากกว่า 90% เกิดจากเชื้อตัวแรก เชื้อเดนกี่มี 4 พันธ์ โดยทั่วไป ในการรับเชื้อครั้งแรก มักไม่ค่อยมีอาการรุนแรงมากนัก ซึ่งสามารถเกิดในเด็ก ๆ ตั้งแต่อายุ 6 เดือนขึ้นไป การติดเชื้อครั้งต่อไปจะรุนแรงขึ้น และภูมิคุ้มกันที่มีจะไม่ช่วยป้องกันไม่ให้เราเป็น แต่กลับทำให้การติดเชื้อครั้งหลังรุนแรงขึ้น หมายความว่าเป็นแล้ว เป็นอีกได้

5210_1

พาหะ

ยุงลาย Aedes aegypti เป็นพาหะนำโรค ยุงนี้จะกัดคนที่เป็นโรค และไปกัดคนอื่น ๆ ในรัศมีไม่เกิน 400 เมตร อ่านเพิ่มเติม