การสร้างตารางข้อมูล ใน Excel 2007

การสร้างตารางข้อมูล ใน Excel 2007

การสร้างตารางข้อมูลเปรียบเทียบผลลัพธ์เมื่อตัวแปรเปลี่ยนไป (Data Table) เนื่องจากการสร้างสูตรขึ้นมาคำนวณ จะต้องมีข้อมูลมาเกี่ยวข้องหลาย ๆ ตัว ซึ่งเมื่อข้อมูลเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไป ก็จะทำให้ผลลัพธ์ที่ได้จากการคำนวณเปลี่ยนไปด้วย แต่จะเปลี่ยนไปเท่าใดนั้น เราจะต้องสร้างตารางขึ้นมาดูผลลัพธ์เอง โดยการพิมพ์หัวตารางแนวแถวและ/หรือแนวคอลัมน์ แล้วคัดลอกเซลล์สูตรคำนวณแบบเชื่อมโยงมาวางไว้ที่ต้นแถวหรือคอลัมน์ จากนั้นจึงใช้รายการการตารางข้อมูลในคำสั่งการวิเคราะห์แบบ What-if ของกลุ่มคำสั่งเครื่องมือข้อมูลในแท็บข้อมูล แล้วคลิกเซลล์ที่ใช้ในการคำนวณสูตรเพื่อกรอกลงในแผ่นกล่องโต้ตอบตาราง ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ทาง ดังนี้

 1. ตารางแนวเดียว

          จะใช้ค่าตัวแปรเปลี่ยนแปลงไปเพียงตัวเดียว ซึ่งอาจเป็นแนวแถว หรือแนวคอลัมน์ก็ได้ ยกตัวอย่างการสร้างตารางที่มีหัวตารางในแนวคอลัมน์เป็นอัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงไป หรือระยะเวลาเปลี่ยนแปลง ให้คลิกเลือกเซลล์ที่ใช้ในการคำนวณสูตรในแนวคอลัมน์ หรือแนวแถว

1

2

3

การสร้างตารางเงินผ่อน เมื่ออัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลง

4

5

การสร้างตารางเงินผ่อน เมื่อระยะเวลาเปลี่ยนแปลง

2. ตารางสองแนว

จะใช้ค่าตัวแปรเปลี่ยนแปลงไปสองตัว ทั้งแนวแถว และแนวคอลัมน์ ยกตัวอย่างการสร้างตารางที่มีหัวตารางในแนวคอลัมน์เป็นอัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงไป และแนวแถวเป็นจำนวนปีที่ผ่อนชำระ โดยคลิกเลือกเซลล์ที่ใช้ในการคำนวณสูตรในแนวแถวและแนวคอลัมน์

6

การสร้างตารางเงินผ่อนเมื่ออัตราดอกเบี้ยและระยะเวลาที่เปลี่ยนแปลงไป

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s