วิธีการทำโครงงาน

ขั้นตอนการทำโครงงาน

IMG_0018_resize

มี4ขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่1 ขั้นวางแผน

ขั้นตอนที่2 ขั้นเก็บรวมรวมข้อมูล

ขั้นตอนที่3 ขั้นสรุปผลความรู้และสร้างความรู้

ขั้นตอนที่4 ขั้นนำเสนอความรู้และประเมินผลความรู้

ขั้นตอนที่1 ขั้นวางแผน

จากการประชมกลุ่มเพื่อคันหาเรื่องที่ต้องการศึกษาเรื่องที่ต้องการรู้ที่เกี่ยวข้องต่อสุขภาพนั้นสมาชิกในกลุ่มร่วมกันวางแผนในการทำงานแบ่งหน้าที่ออกเป็นหัวข้อแล้วแบ่งกันไปทำจนหัวข้อแต่ละหัวข้อเสร็จสิ้น

IMG_0363 

 

ขั้นตอนที่2 ขั้นเก็บรวมร่วมข้อมูล

เก็บรวบรวมข้อมูล      จากการที่แบ่งหน้าที่เป็นหัวข้อกลุ่มผมได้หาข้อมูลเกี่ยวกับโครงงานที่ผมได้ปฏิบัติและรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาจัดทำโครงงานขึ้น

IMG_2840_resize

ขั้นตอนที่3 ขั้นสรุปผลความรู้และสร้างความรู้

สรุปผลความรู้และสร้างความรู้

กลุ่มผมได้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดซึ่งยาเสพติดนี้ได้สร้างปัญหามากมายในสังคมไทยทำให้สังคมไทยเสื่อมลงมาก   กลุ่มข้าพเจ้าเลยอยากนำความรู้ที่ได้รับมาช่วยคนในสังคมไทย โดยการทำสื่อต่างๆมาเตือนให้รู้จังโทษของสารเสพติด เช่น  การทำให้เกิดการลักขโมย  และยังไม่พอยังทำให้เกิดการฆ่าชิงทรัพย์  เป็นต้น

IMG_0003_resize

ขั้นตอนที่4   ขั้นนำเสนอความรู้และประเมินผลงาน

แจกเอกสารเผยแพร่ความรู้แก่เพื่อนๆในในชั้นเรียน และสร้างแบบทดสอบวัดความรู้เกี่ยวกับปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากสารเสพติด  และแนวทางการป้องกันตัวให้ห่างไกลยาเสพติด

IMG_0018_resize

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s